WuTANG KUNG FU

Providing Traditional Martial Arts

Shifu Hunter Byrne

Baji Quan / Pigua Zhang: Li Shu Wen > Liu Yun Qiao > Grand Master Tony Yang > Master Byrne


BaguaZhang: Yin Fu > Gong Bao Tian > Liu Yun Qiao > Grand Master Tony Yang > Master Byrne


Xing Yi: San Da Chi > Grand Master Tony Yang > Master Byrne


Chen's Tai Chi: Chen Chang Xing > Chen Gen Yun > Chen Yin Xi > Du Yu Tse > Grand Master Tony Yang > Master Byrne


Yang's Tai Chi: Song Wei Yi > Zhang Xiang Wu > Liu Yun Qiao >Grand Master Tony Yang > Master Byrne


Six Harmony Preying Mantis: Grand Master Su > Master Byrne


7 Star / 8 Step Preying Mantis: Liu Yun Qiao > GGM Su > GM Tony Yang > Master Byrne


Plumb Flower Mantis: Grand Master Sun De Yao > Master ByrneWuTang Lineage